Wybierz odpowiedni rodzaj formularza i podaj dane zgodnie z prawdą. Formularz może być wypełniany wyłącznie przez osobę, która się zgłasza.

W przypadku osób niepełnoletnich formularz uzupełnia jeden rodzic/opiekun prawny.

Do zgłoszenia dziecka konieczna jest zgoda obojga rodziców.

Do formularza dodaj koniecznie aktualne zdjęcia. Jeśli nie masz profesjonalnego portfolio skorzystaj z naszego filmu instruktażowego do przygotowania zdjęć – ZOBACZ

Możesz też skorzystać z oferty naszego studia: gawagaifoto.mafelo.net - NIE jest to obowiązkowe

Na odpowiedź potrzebujemy ok. 10 dni roboczych. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi daj nam znać. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna nasza współpraca będzie przebiegać w ten sposób – ZOBACZ

Select the appropriate type of form and enter the information truthfully.

The form can only be completed by the person who is applying..

For minors, one parent/legal guardian completes the form.

It is necessary to add current photos to the form. If you do not have a professional portfolio, you can use our instructional video to prepare photo – SEE ALSO

You can also use our studio offer: gawagaifoto.mafelo.net - it is NOT obligatory

We need about 10 working days to respond. If you do not receive an answer let us know. If the answer will be positive our cooperation will proceed like this – SEE ALSO

zdjęcia twarzy *
Browse
zdjęcia sylwetki *
Browse
uśmiechy *
Browse
zdjęcie dłoni
Browse
wnętrza *
Browse
otoczenie *
Browse
szczegóły *
Browse
dodatkowe zdjęcie *
Browse
dodatkowe zdjęcie *
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
dodaj zdjęcie *
Browse
dodaj zdjęcie *
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
dodaj zdjęcie
Browse
Wideowizytówka
Browse
Demo / inne wideo modela
Browse
wideo
Browse
dodaj wideo
Browse
dodaj wideo
Browse
dodaj załączniki (doc, pdf)
Browse
Zgoda rodziców (plik PDF)
Browse
dodaj załączniki (jpg, .png )
Browse
dodaj CV
Browse